PLACENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Poplatek za školní družinu činí 1600,- Kč za rok. Platba probíhá výhradně převodem celé částky na účet školy do 30. 9. 2020. Při zpoždění platby je žák ze školní družiny dočasně vyloučen až do uhrazení poplatku. Prosíme rodiče, aby uváděli správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uvedli jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.

č. ú. 181 796 668/0300

v. s. 2021

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve školním roce 2020/2021 jsou v provozu čtyři oddělení školní družiny.
První oddělení
 

Umístění:  2. B

Provoz: 6,00 - 7,25; 11,20 – 16,00

Vychovatelka:  Vladimíra Kovaříková

 

Druhé oddělení

Umístění: 1. A

Provoz: 11,20 – 16,00

Vychovatelka: Zdeňka Čiperová

 

Třetí oddělení

Umístění: 3. tř.

Provoz: 12,10 - 16,00

Vychovatelka: Anastazja Przygodzka

 

Čtvrté oddělení

Umístění: 5. B

Provoz: 7,00 - 7,25; 12,10 - 15,00

Vychovatelka: Dana Tejmlová, Mgr. Michaela Zborníková, Mgr. Lucie Kolářová, Adéla Andrlíková, ranní družina Zdeňka Čiperová

 

V době od 12,55 do 14,00 není možno vyzvedávat děti ze školní družiny. Tento čas je vyhrazen pobytu venku.

 

Kontakt

Základní škola Chrást nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018
Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910